Niet alleen veranderen. Ook verbeteren!

Shared Values is uw innovatieve partner op het gebied van ICT project- & interimmanagement en de optimalisatie en besturing van ICT en ICT-organisaties.  Wij werken vanuit de driehoek Strategie, Organisatie en ICT.

De volgende rollen (voorbeelden) kunnen wij u bieden

 • Interimmanagement om sturing aan de verbetering van uw ICT-organisatie te geven of om tijdelijk een organisatie te leiden;
 • Programmamanagement om uw ICT-organisatie of -processen naar het volgende niveau te brengen;
 • Projectmanagement om uw ICT-omgeving te verversen, veiliger te maken of om een nieuwe applicatie te implementeren;
 • Advies en consulting om de ICT-Roadmap naar 2025 op te stellen.

Bij Shared Values bent u voor deze rollen aan het juiste adres. Wij veranderen niet om het veranderen maar om te verbeteren!

Wat we doen
Interimmanagement

Wij vullen de volgende interim posities in:

 • ICT-manager of -adviseur
 • Informatiemanager- of adviseur
 • ICT project- of programmamanager
 • Service (Delivery) Manager
 • Contract- en Leveranciersmanager

 

Project-
management

Het realiseren van projectdoelstellingen kunt u gerust aan ons over laten. Wij hanteren moderne projectmanagementmethodieken die we pragmatisch toepassen. Onderscheidend door resultaatgerichtheid waarbij we oog houden voor de menselijke maat.

Contract- en
Leveranciersmanagement

Onze missie is voor u de waarde uit contracten te halen.  Heeft u de juiste leveranciers in huis om uw strategische doelen te halen? Wij helpen u om (strategisch) contract- en leveranciersmanagement in te richten of uit te voeren.

 

 

Opzet ICT Regie
Organisatie

Outsourcing (of vorming van een Shared Service Centre) kan een valide keuze zijn voor kwaliteitsverbetering of kostenverlaging. Maar hoe organiseert u zo’n traject, zet u de regie-organisatie op en wat gaan de ‘achterblijvende’ medewerkers doen? Shared Values werkt voor u aan de antwoorden.

 

 

ICT-Roadmap

Digitale transformatie. Sourcing. Cloud. Kanaalsturing.  Life Cycle Management. Applicatie-Rationalisatie. Shared Service Centra. Leveranciersmanagement. Kostenbeheersing. Welke projecten gaat u oppakken, met welke prioriteit en financiële onderbouwing? Laat Shared Values uw ICT-Roadmap opstellen.

Aanpak

Ieder vraagstuk vraagt om een eigen aanpak of projectmethodiek. Daarover gaan we met onze opdrachtgever in overleg. Feitelijk behalen we projectresultaten vaak niet alleen maar juist in coproductie met medewerkers van de opdrachtgevers. Zij hebben veel kennis van de eigen organisatie, huidige situatie, de plussen en de minnen en wij hebben veel kennis van de markt, trends en (project)organisatiemodellen. Naast de gangbare projectmanagement methodes, schromen we niet ook door onszelf ontwikkelde methodes in te zetten.

Afhankelijk van de opdrachten en opdrachtgever stelt Shared Values een projectteam samen of stelt een interimmanager aan. Onze betrokkenheid is van A tot Z gegarandeerd. Wij stellen de plannen op en voeren deze door. Wij brengen organisaties naar ‘The Next Level’. Dit kan een organisatievraagstuk betreffen, de gehanteerde servicemanagementprocessen of de corporate ICT-infrastructuur. Daarbij gaat het niet om het veranderen maar om het verbeteren. Dat is onze insteek. Bij alles wat we doen.

 

Markten

Shared Values is werkzaam of heeft ervaring in verschillende sectoren en markten. Hierdoor spreken wij de taal van de klant en hebben feeling voor de markt waarin de klant opereert. Of dit nu een commerciële organisatie is of een gemeente, ministerie of zorginstelling. Vaak begint en project met een strategische doelstelling of een ambitie: vergroting van de omzet of markt, winstoptimalisatie of kostenbeheersing.

Wij worden ingeschakeld voor een diversiteit aan (technologische of organisatorische) vraagstukken. Projecten waaraan wij werken gaan over de verbetering van het functioneren van de ICT-afdeling, sourcing vraagstukken, inrichting van strategisch leveranciersmanagement,  digitale transformatie, cultuurverandering of een aanscherping van het gebruik van bijvoorbeeld servicemanagement processen. Wij vinden het net zo leuk en interessant om voor profit of voor non-profit organisaties te werken.

Sectoren waarin wij werkzaam zijn: (lokale) overheid, zorgsector,  financiële en zakelijke dienstverlening, media en uitgeverijen, handel en industrie.

Projecten waar we trots op zijn
 • Interimmanagement en reorganisatie van de ICT-afdeling van een grote (100.000+) gemeente
 • Service Delivery Management voor enkele global applicaties bij een world-class bank
 • Opzet en inrichting van strategisch leveranciersmanagement voor een Hogeschool
 • Interimmanagement bij opzet van de strategische ICT afdeling van een ziekenhuis (splitsing strategische/operationele ICT-afdeling doorgevoerd)
 • Contract- en Leveranciersmanagement bij een grote (personen)vervoersmaatschappij en heronderhandeling Outsourcingscontracten
 • Analyse en advies over inrichting nieuwe ICT-organisatie (zowel Informatiemanagement als ICT beheer) bij een grotere gemeente
 • Opstellen van de ICT Roadmap voor een ziekenhuis vanwege nieuwbouw op andere lokatie
 • Opstellen implementatieplan door samenvoeging van een aantal bibliotheken en beëindiging van de bestaande regionale bibliotheekorganisatie
 • Opzet en uitvoering ICT Inkoopmanagement voor een vooraanstaande (kranten/tijdschriften) uitgeverij
 • Opstellen van een I&A Roadmap 2020 voor het College van B&W en de raad i.v.m. de gewenste digitale transformatie voor een grotere gemeente
 • Projectmanagement bij een gemeente voor de realisatie van een Electronic Service Bus (ESB) en de Digikoppeling
 • Invulling van het projectmanagement voor de realisatie van de koppeling van het OLO-loket (Omgevingsloket OnLine) met het Zaaksysteem en het WABO-proces (bouwvergunningen en toezicht hierop)
 • Advisering en begeleiding workshops om de afdeling contractmanagement te herpositioneren na outsourcing van de ICT-afdeling
 • Opstellen van functiebeschrijvingen en vacatureteksten voor de werving van ICT-professionals, begeleiding van de werving
 • Opstellen requirements voor de aanschaf en inrichting van (in eerste instantie) een portfoliomanagementtool, dit tool zal later organisatiebreed ingezet worden
 • Opzet en implementatie governanceproces- en procedures om organisatie mee te nemen in besluitvorming over inzet van ICT-middelen en -gelden
 • Opstellen van de ICT-Roadmap voor een organisatie die audits uitvoert voor technische gereedschappen en liften, ter voorbereiding op outsourcing van de ICT-middelen
 • Interimmanagement voor een regionaal (ICT) Shared Service Centre waarin 3 gemeenten participeren. Portfolio- en programmamanagement opgezet. Nieuw elan gebracht.
Over ons

Shared Values werkt sinds 2002 aan ICT en management gerelateerde projecten voor een breed portfolio aan opdrachtgevers. We hebben ons gespecialiseerd in de combinatie van Strategie, Organisatie en ICT en helpen organisaties in het herijken, organiseren, verbeteren en overzichtelijk maken van hun ICT-doelstellingen, projecten en afdelingen.

Wij doen dit met veel liefde voor het vak en respect voor uw medewerkers. Soms leveren we een team van experts, soms een interim- of projectmanager. Alles afhankelijk van de vraag en de wensen van de opdrachtgever.

Meer weten? Bel Cor de Jong op 06 1139 34 34.

 

Agenda